تاريخ : | | نویسنده : مدیر

با توجه به رابطه منطقی موجود بین اعداد به جای علامت سوال عدد مناسب قرار دهید.

تست هوش

پاسخ

دو گروه اعداد داریم که به صورت زیگزاگ با یکدیگر ارتباط دارند و هر دو گروه اعداد از بالا با عدد ۱۰ شروع می شوند یک گروه با اضافه کردن عدد ۳ به ۱۰ شروع می شود و در هر مرحله به عدد بعدی افزوده می شود که مش شود ۱۳و۱۶و۱۹و۲۲ و در گروه دوم عدد ۲ از آنها کم می شود که می شود ۸و۶و۴و۲

بنابراین پاسخ عدد ۲ است.  • فروش بک لینک | بک لینک